أخر الاخبار

تعلم اللغة الفرنسية بسهولة

تعلم اللغة الفرنسية بسهولة

تعلم اللغة الفرنسية بسهولة هذا الموقع مخصص لتعليم اللغة الفرنسية بالعربية للمبتدئين. وكذالك للذين يردون تحسين مستواهم في اللغة الفرنسية بشكل مبسط و سهل، و يحتوي هذا الموقع التعليمي للغة الاجنبية على العديد من الطرق للتعلم اللغة الفرنسية من الصفر حتى الإحتراف.

تعلم الفرنسية بسهولة

Le fanatisme------التعصب-----لو فاناتيزم

L'essence------الجوهر------لوسونس


La finalité------الغاية-----لا فيناليتي


La systématisation------التدبير------لا سيستيماتيزاسيوون 


La cordialité------المودة------لا كوغدياليتي 


La science------العلم------لا سيانس


L'expérience------الخبرة و التجربة-----ليكسبيغيونس


La concurence------التنافس------لا كونكيغونس 


L'espérance------الرجاء------ليسبيغانس 


La vigilance------الحذر------لا فيجيلانس 


L'accord------الاتفاق-------لاكوغ 


ﺳﻤﺎﺀ -----ciel----- سييال


ﺳﻬﻞ---- plaine -----بليين 


ﺷﻌﺎﻉ---- rayon----- غايون 


ﺷﻼ‌ﻝ----- cascade----- كاصكاد 


ﺷﻤﺲ----- soleil----- صولاي 


ﻗﻤﺮ----- lune -----ليون 


ﺻﺤﺮﺍﺀ----- désert -----ديزيغ


ﺻﺨﺮﻩ----- roche -----غوش


ﺿﺒﺎﺏ ------brouillard ------بغوياغد


ﺿﻔﻪ----- bord ------بووغ


ﻃﻘﺲ------ temps------ طوم


ﻏﺎﺑﻪ ------forêt----- فوغي


ﻏﺒﺎﺭ----- poussière ------بوسيييغ


ﻗﻤﻪ ------sommet ------صوميي


ﻗﻨﺎﻩ----- canal ------كانال


ﻣﺎﺀ------- eau------ اوو


ﻣﻨﺎﺥ------ climat -----كليما 


ﻧﺒﻊ -------source -------سوغس 


ﻧﺠﻢ------ étoile------ إيطوال


ﻧﺪﻯ -----rosée------ غوزي 


ﻫﻼ‌ﻝ----- croissant ------كخواصون


ﻫﻮﺍﺀ------ air -----إيغ


ﻭﺍﺩﻱ----- fleuve  ------فلووف 


شجرة ------arbre------ أغبغ


عشب------ herbe------ إيغب


à cause de------- بسبب--------أ كوز دو


Grâce à -------بفضل--------ﻛﻐﺎﺱ أ


Donc --------ﺍﺫﻥ--------ﺩﻭﻧﻚ


Alors que --------بينما-------أﻟﻮﻍ ﻛﻮ


Parce que -------ﻷ‌ﻥ--------ﺑﺎﻏﺴﻜﻮ


Depuis que -------ﻣﻨﺬ-------ﺩﻭﺑﻮﻱ ﻛﻮ


Avant que -------ﻗﺒﻞ ﺃﻥ-------أﻓﺎﻥ ﻛﻮ


Ensuite-------- ﺛﻢ--------أﻭﻧﺴﻮﻳﺖ


Mais-------- ﻟﻜﻦ-----------ﻣﻲ


Pourtant -------على ﺍﻟﺮﻏﻢ-------ﺑﻮﻏﺘﻮﻥ


Dans le but de -------ﻷ‌ﺟﻞ-------ﺩﻭﻥ ﻟﻮ ﺑﻲ ﺩﻭ


C'est à dire-------- يعني--------ﺳﻲ ﺗﺎ ﺩﻳﻎ


En Somme --------ﻋﻤﻮﻣﺎ--------ﺍﻭﻥ ﺳﻮﻡ


Finalement --------ﺃﺧﻴﺮﺍ--------ﻓﻴﻨﺎﻟﻤﻮﻥ


Bref--------- باختصار--------- ﺑﻐﻴﻒ


De peur que------- ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ--------ﺩﻭﺑﻮﻍ ﻛﻮ


Sans doute---------بدون شك--------ﺳﻮﻥ ﺩﻭﺕ


Mais encore--------ﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ---------ﻣﻲ ﺍﻭﻧﻜﻮﻍ


En plus-----------ﺃﻛﺜﺮ----------ﺍﻭﻥ ﺑﻠﻮﺱ


D'une part--------من ﺟﻬﺔ--------ﺩﻳﻮﻥ ﺑﺎﻍ


D'autre part------من جهة أخرى-------ديون أوتخ باغ

s’évanouir-------- ﻳﺘﻼ‌ﺷﻰ-------سيفانويغ 

se raviser -------ﻳﻐﻴﺮ ﺭﺃﻳﻪ-------سو غافيسي 


s’éprendre -------ﻳﻘﻊ في ﺍﻟﺤﺐ------سيبخوندغ 


se prosterner -----ﻳﺘﻤﻠﻖ // ﻳﻨﺒﻄﺢ-----سو بخوستيغني 


s’absenter ------ﻳﺘﻐﻴﺐ------سابسونتي 


se désister------ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ // ﻳﻨﺴﺤﺐ------سو ديزيستي 


s’abstenir------ﻳﻤﺘﻨﻊ // ﻳﺘﺰﺭﻉ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ------سابسونتيغ

 
s’écrier------ﻳﺼﺮﺥ------سيكخيي

s’exclamer------ﻳﻌﻠﻦ ﺑﻘﻮﺓ // ﻳﻬﺘﻒ-------سيكسكلامي


se rebeller------- ﻳﺜﻮﺭ // ﻳﺘﻤﺮﺩ------سو غوبيليي


s’accouder------ ﻳﺘﻜﺄ // ﻳﺴﺘﻨﺪ------ساكودي 


s’efforcer------ ﺃﺭﻫﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ // ﺟﻬﺪ ﻧﻔﺴﻪ-------سي فوغصي 


s’accroupir------- ﻳﻨﺤﻨﻰ------ساكخوبيغ 


s’emparer------ ﻳﺴﺘﻮﻟﻰ على-------سومباغي 


s’immiscer------- ﻳﺘﺪﺧﻞ // ﻳﺘﺼﺎﺩﻡ-------سيميسي 


se réfugier------- ﻳﻠﺘﺠﺊ-------سوغوفيجيي


s’insurger-------- ﻳﺘﻤﺮﺩ-------سانسيوغجي


se soucier-------- ﻳﻬﺘﻢ // ﻳﻘﻠﻖ------سو سوسيي


s’affairer------ ﻳﺴﺘﺤﺚ // ﻳﺴﺘﻌﺠﻞ------سافيغي 


s’en aller------ ﻳﻨﺼﺮﻑ------ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪﺍ------سون ألي


s’agenouiller----- ﻳﺮﻛﻊ------ساكنوييي


s’acharner----ﻳﻨﺎﺿﻞ // ﻳﻜﺎﻓﺢ // ﻳﺴﻌﻰ----ساشاغني 


s’empresser------ ﻳﺴﺘﻌﺠﻞ------سومبخيسي 


s’infiltrer------ﻳﺘﺴﻠﻞ------سونفيلتخي 


se repentir------ ﻳﻨﺪﻡ // ﻳﺘﻮﺏ------سو غوبونتيغ 


s’avérer-----ﻳﺜﺒﺖ------سافيغي 


s’enquérir------ﻳﺴﺘﻔﺴﺮ // ﻳﺴﺘﺠﻮﺏ-----سونكيغيغ 


s’enfuir------ﻳﻬﺮﺏ // ﻳﻔﺮ-------سونفويغ 


se méfier------ﻳﺤﺘﺮﺱ // ﻳﺤﺬﺭ-------سو ميفيي 


se souvenir------ﻳﺘﺬﻛﺮ-------سو سوفونيغ 


s’ensuivre-------ﻳﺘﺎﺑﻊ------سونسويفغ 


s’obstiner------ﻳﺜﺎﺑﺮ // ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺮﺃيه------سوبستيني 


se moquer-----ﻳﺴﺘﺨﻒ ﺑﻪ // ﻳﺘﻬﻜﻢ ﻋﻠﻰ----سو موكي 


s’envoler-----ﻳﺤﻠﻖ // ﻳﻄﻴﺮ ﺑﻌﻴﺪﺍ-------سوفولي 


se suicider------ﻳﻨﺘﺤﺮ // ﻳﻘﺘﻞ ﻧﻔﺴﺔ------ سو سويسيدي 


se prélasser-----ﻳﺴﺘﺮﺧﻰ // ﻳﺘﺴﻜﻊ------سوبخيلاسي 


se blottir-----ﻳﺘﺠﻤﻬﺮ // ﻳﺤﺘﺸﺪ // ﻳﺘﺠﻤﻊ-----سو بلوتيغLe calme------ الهدوء -------لو كالم 

La netteté-------النقاء-------لا نيتوتي


L'envie-------الرغبة-------لونفي 


La carrière-------المسار-------لا كاغييغ

 
La saveur-------النكهة-------لا سافوغ

Le sanglotement-------النحيب-----لو سانكلوتومون


La malinité-------الذهاء------لا مالينيتي


La superiorité----التفوق و السمو-----لا سوبيغيوغيتي 


L'anticipation-------الاستباق------لانتيسيباسيون


La possibilité------الامكانية-------لا بوسيبيليتي


Le dogme------المذهب------لو دوكم


L'hostilité------العداوة------لوستيليتي


فعل avoir.... لدي..... عندي..... يملك


avoir chaud------أفواغ شو------- يشعر بالحر

avoir froid------ أفواغ فغوا------ يشعر بالرد


avoir soif ------افواغ سواف------ يشعر بالعطش


avoir faim------أفواغ فا------- يشعر بالجوع


avoir peur------ افواغ بِوغ-------يشعر بالخوف


avoir envie de------ افواغ اونفي دو------- يرغب في


avoir besoin de----افواغ بوزوا(ن) دو------يحتاج إلى 


avoir mal a------أفواغ مال أ------يشعر بوجع في


avoir raison------أفواغ غيزو(ن)------على صواب


avoir tort-----أفواغ توغ------على خطأ


avoir sommeil------أفواغ سوميي------يشعر بالنعاس


avoir honte-----افواغ اونت------- يشعر بخجل
تعليقاتحجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-